Δυο κείμενα που μου άρεσαν τον Δεκέμβριο
24.12.2009 - 9:20:38 PM 
Ένα από την Καθημερινή κι ένα από τους New York Times
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Η Τζούλια κι εγώ
› 
Τρίγωνα και κάλαντα, ξεκούδουνα.
› 
Μεγάλες αλήθειες (6)
› 
Η εξέλιξη του είδους
› 
«Τι θα ψηφίσω»
© ΙΣΤΟΣ 2019
Γιάννης Βαρβάκης
Γεννήθηκε ως Ιωάννης Λεοντίδης στα Ψαρά γύρω στα 1745. Πέθανε στη Ζάκυνθο στα 1825. Έκτοτε, επιστρέφει όποτε το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει.
« Bloggers