αγγελόψαρο, το
αγριόσαρπα, η
αετός, ο
αθερίνα, η
αμμοκωβιοί, οι
αντζούγια, η
ασκάθαρος, ο