βαζιούνο, το
βακαλάος, ο
βασιλόψαρο, το
βάτος, ο
βατραχόψαρο, το
βελονίδα, η
βιολί, το
βλάχος, ο