γάβρος, ο
γαϊδουρομαρίδα, η
γαϊτανούρι, το
γαλέοι, οι
γαρούφαλο, το
γάτοι, οι
γερμανοί, οι
γιαμαρέλες, οι
γλανιός, ο
γληνιά, τα
γλίνοι, οι
γλώσσες, οι
γόπα, η
γουβίδι, το
γοφάρι, το
γραβανάς, ο
γυαλίτης, ο
γυλάρι, το
γύλοι, οι
γωβιός, ο