τόννος, ο
τσέρουλα, η
τσιπούρα, η
τσίρος, ο (κολιός)
τσίρος, ο (σκουμπρί)