χάνος, ο
χαρακίδα, η
χάφτες, οι
χαψί, το
χειλούσες, οι
χειλούτα, η
χελιδόνα, η
χελιδονόψαρο, το
χριστόψαρο, το
χρυσόφα, η
χρυσόχρωμοι, οι
χτενάκι, το
χωματίδα, η