Σελλόμορφος -ποδηλατογενής- Ταύρος! (αφιερωμένο εξαιρετικά!)
14.10.2010 - 12:33:12 AM 


Pablo Picasso.
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Ο Τσιφόρος της φωτογραφίας
› 
Φούσκες:Warholiana
› 
Ανορθογραφίες,κακογραφίες,φωτογραφίες
› 
Πολη-λογίες
› 
Γκρίζα δέντρα
© ΙΣΤΟΣ 2022
Εικονολογάς
«Γεννημένος στο –μακρινό πια– 1958, ασχολούμαι με το να παράγω, να καταναλώνω, να διαβάζω και εσχάτως να γράφω για εικόνες».
« Bloggers