Το όνομα του προστάτη των Τεχνών
21.12.2009 - 11:40:02 PM 

Giambattista Tiepolo: O Μαικήνας παρουσιάζει τις ελεύθερες Τέχνες στον Αύγουστο.


Στη Ρώμη λέγονταν Μαικήνας. Τώρα που η Ιστορία διεκπεραίωσε μιά ακόμη ενδιαφέρουσα περίπτωση, ξέρουμε πιά και τ' όνομά του στην Αθήνα.
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Ο Τσιφόρος της φωτογραφίας
› 
Φούσκες:Warholiana
› 
Ανορθογραφίες,κακογραφίες,φωτογραφίες
› 
Πολη-λογίες
› 
Γκρίζα δέντρα
© ΙΣΤΟΣ 2022
Εικονολογάς
«Γεννημένος στο –μακρινό πια– 1958, ασχολούμαι με το να παράγω, να καταναλώνω, να διαβάζω και εσχάτως να γράφω για εικόνες».
« Bloggers