Το όνομα του προστάτη των Τεχνών
21.12.2009 - 11:40:02 PM 

Giambattista Tiepolo: O Μαικήνας παρουσιάζει τις ελεύθερες Τέχνες στον Αύγουστο.


Στη Ρώμη λέγονταν Μαικήνας. Τώρα που η Ιστορία διεκπεραίωσε μιά ακόμη ενδιαφέρουσα περίπτωση, ξέρουμε πιά και τ' όνομά του στην Αθήνα.
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Ο Χριστός ο πιο πεθαμένος και ο πιο αναστημένος (Α' μέρος)
› 
Το λάθος του Χριστού
› 
Σκηνές απ'τη ζωή μας (Β' μέρος)
› 
Το α-πρόσωπο του χρήματος
› 
Λουόμενοι
© ΙΣΤΟΣ 2019
Εικονολογάς
«Γεννημένος στο –μακρινό πια– 1958, ασχολούμαι με το να παράγω, να καταναλώνω, να διαβάζω και εσχάτως να γράφω για εικόνες».
« Bloggers