Μάρτιαι Ειδοί
3.3.2012 - 10:45:06 PM 


Είναι μέρες που έχει κατεβασμένα τα ρολά και ανησυχώ. To Metropolis δεν με νοιάζει, το Public δεν με μέλει, αλλά το Ihogram είναι αλλοιώς.
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Ανθ' ημών, Πατέρας
› 
Απλά μαθηματικά
› 
Μπα, Παιχτούρα
› 
Κορίτσια, ο Κούβελος
› 
Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά και στο Χρισσό λιοντάρια
© ΙΣΤΟΣ 2021
Γιάννης Βαρβάκης
Γεννήθηκε ως Ιωάννης Λεοντίδης στα Ψαρά γύρω στα 1745. Πέθανε στη Ζάκυνθο στα 1825. Έκτοτε, επιστρέφει όποτε το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει.
« Bloggers