Κάρλες
9.11.2008 - 10:18:56 PM 
Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι: αυτοί που όταν λένε "Κάρλα" εννοούν την Μπρούνι, κι αυτοί που όταν λένε "Κάρλα" εννοούν τη λίμνη. 
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Μπλε ΟR στρουμφ
› 
Παροιμίες του λαού μας
› 
O εντιμότατος φίλος μας
› 
Τζούλια 2 Μαύροι
› 
Είμαστε όλοι Μαμουζέλοι
© ΙΣΤΟΣ 2024
Γιάννης Βαρβάκης
Γεννήθηκε ως Ιωάννης Λεοντίδης στα Ψαρά γύρω στα 1745. Πέθανε στη Ζάκυνθο στα 1825. Έκτοτε, επιστρέφει όποτε το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει.
« Bloggers