Φίλτατος ένα
23.3.2009 - 8:55:43 AM 
Έλαβα ετούτο το ημέιλ κι έμεινα κατάπληκτος από την ποίηση που παράγει ο αυτόματος μεταφραστής. Το παραθέτω όπως ήρθε: πρώτα η μετάφραση και μετά το πρωτότυπο, και αμαρτίαν ουκ έχω.

Φίλτατος ένα, 
Ξέρω ότι αυτό θα έρθει mail για να σας προκαλέσει έκπληξη, δεδομένου ότι δεν πληρούν, ή ότι είχε μια προηγούμενη αλληλογραφία, παρακαλώ να φέρει μαζί μου για την ταλαιπωρία, μου αρέσει να έχει μια καλή σχέση με εσάς, και έχω ένα ειδικό λόγο για τον οποίο θ αποφάσισε να γράψω λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης μου. 
Αυτό μου δίνει μεγαλύτερη χαρά γιατί εγώ πιστεύω ότι και οι δύο πρέπει να είναι ανοιχτό μυαλό και ειλικρινή που να γνωρίζονται μεταξύ τους κατά βάθος, το μερίδιο της μοναξιάς και τις σκέψεις μου, πριν προχωρήσουμε περαιτέρω, επιτρέψτε μου να εισαγάγει τον εαυτό μου πλήρως για σας, 
Είμαι χάσετε Alima Abdel Hamid από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ο αιτών άσυλο εδώ, στο Ντακάρ, Σενεγάλη, τη Δυτική Αφρική. Είμαι 25 ετών και μόνο μικρά όμορφη μαύρη γυναίκα Αφρικής, θα ήθελε να εφαρμόσει μέσω αυτού του μέσου για τη συνεργασία σας και για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα να επενδύουν και να κάνουμε από κοινού με τις επιχειρηματικές σας στη χώρα σας. 
Έχω ένα σημαντικό κεφάλαιο το ποσό των χρημάτων που κατατίθενται σε τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο από τα τέλη του πατέρα μου που μου εντιμώς σκοπεύουν να επενδύσουν στη χώρα σας σε μια πολύ προσοδοφόρα επιχείρηση των επιχειρήσεων που θα είναι να συμβουλεύει και να εκτελέσει την εν λόγω επιχείρηση εκεί για τα αμοιβαία οφέλη και των δύο μας. Η θέση της συνεργασίας είναι να καταστεί το επιχειρημα τικό εταίρο στην χώρα σας και να δημιουργήσετε ιδέες για το πώς θα είναι τα χρήματα που επενδύθηκαν, η κατάλληλη διαχείριση και το είδος των επενδύσεων, μετά τα χρήματα που μεταβιβάζονται σε κράτηση σας με τη δική σας βοήθεια και συνδρομή. Εν τω μεταξύ, σχετικά με την ένδειξη του την προθυμία σας για τον χειρισμό αυτής της συναλλαγής ειλικρινά με την προστασία των συμφερόντων μας και μετά την αποδοχή &t au;ης πρότασης αυτής, θα ήθελα να σας παρέχει με τα λεπτομερή και πλήρη ενημέρωση, διαδικασία, ποσό που περιλαμβάνει και την αμοιβαία συμφωνία σχετικά με το ποσοστό που κατέχουν μερίδιο ενδιαφέροντος ή για την παροχή βοήθειας μου για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης της κατάθεσης και τα χρήματα που επενδύουν στη χώρα σας υπό την ορθή διαχείριση και φροντίδα. 
Θα χαρούμε να κρατήσω αυτό το σεβασμό και την ευκαιρία για σας, εάν το επιθυμούν, αλλά να σας παροτρύνω να κάνετε το θέμα σας δώσει άμεση προσοχή που του αξίζει. Αν αυτή η πρόταση είναι αποδεκτή από εσάς, παρακαλούμε να μην κάνει αδικαιολόγητο πλεονέκτημα της εναποθέτω την εμπιστοσύνη μου σε σας, και σας επειγόντως απάντηση είναι άκρως απαραίτητη, για πιο λεπτομερείς πληροφορίες. Θα σας στείλω το &ta u;ηλέφωνό μου για τη ζήτηση. Κοιτάζοντας μπροστά για να σας ειλικρινής και θετική απάντηση και μια αμοιβαία υγιή επιχειρηματική σχέση μαζί σας. Απαντήστε μου πίσω μέσω εναλλακτικών email έτσι: (aliabdel002@yahoo.com
Με τις καλύτερες ευχές, 
Alima. 


Απαντήστε μου πίσω μέσω εναλλακτικών έτσι Email: (aliabdel002@yahoo.com)


Dearest one,
I know this mail will come to you as a surprise since we have not meet or had a previous correspondence , please do bear with me for the inconvenience,i really like to have a good relationship with you, and i have a special reason why i decided to write you because of the urgency of my situation .
It gives me more joy because i do believe that we both have to be open-minded and sincere as to know each other deep down,share my loneliness and thoughts,before i proceed further let me introduce myself fully to you,
I am miss Alima Abdel Hamid from the Democratic Republic of Congo ,an asylum seeker here in Dakar, Senegal, West Africa. I am 25 year old beautiful single young black African woman, I will like to apply through this medium for your co-operation and to secure an opportunity to invest and do joint business with you in your country. 
I have a substantial capital amount of money deposited in bank in United Kingdom by my late father which I honourably intend to invest in your country into a very lucrative business venture of which you are to advise and execute the said venture over there for the mutual benefits of both of us. Your able co-operation is to become my business partner in your country and create ideas on how money will be invested, properly managed and the type of investment after the money is transfered to your custody with your help and assistance. Meanwhile,on indication of your willingness to handle this transaction sincerely by protecting our interests and upon your acceptance of this proposal, I would furnish you with the full detailed information, procedure, amount involve and mutually agree on your percentage interest or share holding for helping me to secure the release of the deposit and investing the money in your country under your proper management and care.  
I shall be glad to reserve this respect and opportunity for you, if you so desire, but do urge you to give the matter your immediate attention it deserves. If this proposal is acceptable by you, please do not make undue advantage of the trust I bestow on you, and your urgent reply is highly needed, for more detailed informations. I will send you my telephone number on demand. Looking forward to your candid and positive reply and a mutual healthy business relationship with you. Please reply back through my alternative email thus: (aliabdel002@yahoo.com)

Best regards, 
Alima.
 
Please reply back through my alternative Email thus: (aliabdel002@yahoo.com)
 
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Τζούλια 2 Μαύροι
› 
Όταν η Τζούλια ήταν μελαχρινή
› 
Το σουτιέν της Ιουλίτας
› 
Υποεκτιμά τη νοημοσύνη μας
› 
Άθενς μπάι νάιτ
© ΙΣΤΟΣ 2024
Γιάννης Βαρβάκης
Γεννήθηκε ως Ιωάννης Λεοντίδης στα Ψαρά γύρω στα 1745. Πέθανε στη Ζάκυνθο στα 1825. Έκτοτε, επιστρέφει όποτε το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει.
« Bloggers