Ο ερίφης των αμνών
21.4.2009 - 6:26:54 PM 
Yπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι: αυτοί που τους αρέσει να τρώνε το αρνί τους ζεστό, κι αυτοί που προτιμούν να το τρώνε κρύο, την επομένη. 

 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Ανταπόκριση από το Χρηματιστήριο των Λέξεων
› 
Πάλι ντόρτια ήφερα
› 
Άσε μας κουκλίτσα μου.
› 
How Big Is Julia?
› 
Είμαστε όλοι καλλιτέχνες
© ΙΣΤΟΣ 2022
Γιάννης Βαρβάκης
Γεννήθηκε ως Ιωάννης Λεοντίδης στα Ψαρά γύρω στα 1745. Πέθανε στη Ζάκυνθο στα 1825. Έκτοτε, επιστρέφει όποτε το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει.
« Bloggers