Η ορθή προσέγγιση
30.12.2009 - 8:22:34 PM 
Τετρακόσιες χιλιάδες πινακίδες κατατέθηκαν; είπε ένας φίλος μου. Τότε τα τέλη κυκλοφορίας πρέπει να αυξηθούν περισσότερο. Όταν κατατεθούν ένα εκατομμύριο πινακίδες, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι έγινε ένα πρώτο βήμα για τη λύση του κυκλοφοριακού. 
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
O εντιμότατος φίλος μας
› 
Forza Vangeli
› 
ΜΕΣΑ ή ΧΥΜΑ
› 
Τζούλια 2 Μαύροι
› 
How Big Is Julia?
© ΙΣΤΟΣ 2022
Γιάννης Βαρβάκης
Γεννήθηκε ως Ιωάννης Λεοντίδης στα Ψαρά γύρω στα 1745. Πέθανε στη Ζάκυνθο στα 1825. Έκτοτε, επιστρέφει όποτε το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει.
« Bloggers