καλκάνια, τα
καλογριά, η
καλογρίτσα, η
καπόνι, το
καρβούνι, το
καστανάκι, το
κατσούλα, η
κεντρόνι, το
κεφαλάς, o
κέφαλος, ο
κοκκάλας, ο
κοκκάλι, το
κολιός, ο
κοπάνι, το
κόρνος, ο
κούκκος, ο
κουτσομούρα, η
κρανιός, ο
κυνηγός, ο
κωβιός, ο