Η πιό καλή γκαρσόνα!
30.1.2009 - 10:23:38 PM 


Τώρα έχετε σίγουρα ένα σοβαρό λόγο να φάτε στα Μακντοναλντς. Η Λίζ  θα σας περιμένει για να σάς εξυπηρετήσει με τη γνωστή της προθυμία. Το βρεττανικό φλέγμα και η βασιλική της καταγωγή εγγυώνται για τη ποιότητα τού σέρβις. Μη τής αρνηθείτε τη χαρά να σάς υπηρετήσει.
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Αχειροποίητος
› 
Ο Χριστός ο πιο πεθαμένος και ο πιο αναστημένος (Α' μέρος)
› 
Ο Χριστός ο πιο πεθαμένος και ο πιο αναστημένος (Β' μέρος)
› 
Σταθερά πίσω, στο 1789 !
› 
Λαϊκή Φωτογραφική Δημοκρατία
© ΙΣΤΟΣ 2021
Εικονολογάς
«Γεννημένος στο –μακρινό πια– 1958, ασχολούμαι με το να παράγω, να καταναλώνω, να διαβάζω και εσχάτως να γράφω για εικόνες».
« Bloggers