Περί Δημοκοπίας
19.11.2008 - 8:07:43 PM 
Ακούγοντας την πρωθυπουργική αντρέσσα προς την κοινοβουλευτικη του ομάδα, είχα την εντύπωση ότι φυσά καπνό προς ένα άδηλο περιβάλλον, ώστε να αποκαλυφθεί, εάν υπάρχει , κάποιο αφανές λέιζερ που εντοπίζει πασοκιές.
Φυσούσε, φυσούσε, αλλά ήταν μάλλον σκιαμαχία. Μιλούσε γιά "αντιπάλους" που διέθεταν γλίσχα επιχειρήματα, αλλά όχι πειστικά. Ενα από τα χαρακτηριστικά των πολιτικών ημερών μας, είναι η απόλυτη κυριαρχία, σε όλα τα στάδια, μιας γαλάζιας αντίληψης του κόσμου.Πουθενά αντιπολίτευση,ένα μυστήριο πράγμα.
Εδώ και 24 ώρες επίσης, η λέξη δημοκοπία, ακούστηκε αρκετές φορές από τον πρωθυπουργό, αλλά και από την κυρία Μπακογιάννη. Δεν είναι εξαιρετικά αρχαία λέξη-ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων οι περισσότερες αναφορές της.
Μάλλον κρύβουν ότι ασχολούνται με την δημοσκοπία.Αυτη δεν είναι παλιά λέξη,αλλά η δημοκρατία είναι.Ποιός νοιάζεται εξάλλου: το να είσαι δημολέων εν μέσω δημοπιθήκων, μικρή παρηγορία παρέχει τω δήμω.
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Η τέχνη λυτρώνει
› 
Ιντερμέδιο
› 
Τhe end
› 
Η κλοπή του ηθικού
› 
Παγωνιέρα
© ΙΣΤΟΣ 2020
Πάνος Θεοδωρίδης
Ο Πάνος Θεοδωρίδης (1948-2016) είναι συγγραφέας.
« Bloggers