Ερώτημα γενικό
29.8.2009 - 10:29:49 AM 
Υπάρχει περίπτωση να ζεί ανάμεσά μας κάποιος ή κάποια που έπινε κρυφά λεμοντουζού αγορασμένο από μπακάλικο, ως αναψυκτικό, ή θαλασσώθηκα πάλι μνημονικώς και θέλω ρεκτιφιέ;
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Τα αετώματα
› 
Παγωνιέρα
› 
Ο Ατζιπαντώνης
› 
Ως διανοούμενος, άς περιφρονήσω κάποιον...
› 
Βραδινά σχόλια
© ΙΣΤΟΣ 2019
Πάνος Θεοδωρίδης
Ο Πάνος Θεοδωρίδης (1948-2016) είναι συγγραφέας.
« Bloggers