Στοιχειώδες
20.8.2011 - 11:10:27 AM 
Το μόνο πράγμα που είναι καλύτερο τον Αύγουστο από ένα ώριμο κρύο σύκο το πρωί, είναι ΔΥΟ ώριμα κρύα σύκα το πρωί.
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Πάλι ντόρτια ήφερα
› 
How Big Is Julia?
› 
ΜΕΣΑ ή ΧΥΜΑ
› 
This must be the place I waited years to leave
› 
Χειλάκι πετροκέρασο
© ΙΣΤΟΣ 2022
Γιάννης Βαρβάκης
Γεννήθηκε ως Ιωάννης Λεοντίδης στα Ψαρά γύρω στα 1745. Πέθανε στη Ζάκυνθο στα 1825. Έκτοτε, επιστρέφει όποτε το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει.
« Bloggers