Στοιχειώδες
20.8.2011 - 11:10:27 AM 
Το μόνο πράγμα που είναι καλύτερο τον Αύγουστο από ένα ώριμο κρύο σύκο το πρωί, είναι ΔΥΟ ώριμα κρύα σύκα το πρωί.
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Ανθ' ημών, Πατέρας
› 
Απλά μαθηματικά
› 
Μπα, Παιχτούρα
› 
Κορίτσια, ο Κούβελος
› 
Στα Σάλωνα σφάζουν αρνιά και στο Χρισσό λιοντάρια
© ΙΣΤΟΣ 2021
Γιάννης Βαρβάκης
Γεννήθηκε ως Ιωάννης Λεοντίδης στα Ψαρά γύρω στα 1745. Πέθανε στη Ζάκυνθο στα 1825. Έκτοτε, επιστρέφει όποτε το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει.
« Bloggers