Σαρκοζίδης μετά συζύγου
9.9.2009 - 11:04:07 PM 
Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι: αυτοί που είναι κοντοί, και αυτοί που δεν ασχολούνται με το ύψος τους.


 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Παροιμίες του λαού μας
› 
Τρίγωνα και κάλαντα, ξεκούδουνα.
› 
Γιατί δεν θα γίνουμε ποτέ Δανία
› 
Η Τζούλια κι εγώ
› 
Κανάγιες.
© ΙΣΤΟΣ 2019
Γιάννης Βαρβάκης
Γεννήθηκε ως Ιωάννης Λεοντίδης στα Ψαρά γύρω στα 1745. Πέθανε στη Ζάκυνθο στα 1825. Έκτοτε, επιστρέφει όποτε το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει.
« Bloggers