Αρχική
Μεσογειακή διατροφή
Food news
Spirits news
Web links
Blogs
 
Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
Ψάρια του Αιγαίου
γάτοι, οι
α) μικρός σκυλιόρρινος ο σκύλαξ
scyliorhinus caniculus
β) μεγάλος σκυλιόρρινος ο αστερίας
scyliorhinus stellaris
οικ. σκυλιορρινίδες
f. scyliorhinidae
 
α)
Αγγλικά: Small spotted dogfish
Γαλλικά: Petite roussette
 
FAO 10
 
β)
Αγγλικά: Large spotted dogfish
Γαλλικά: Grande roussette
 
FAO 11
Oioo eYia eae oeoeUeea, iieU?ioia ia oa oeoeuoana.
 
I?eio: i ieenuo ooUiae 0,50-0,80, i iaaUeio 1-1,30.
 
?n?ia: nU?c ooa?oeU, eieeeiu?? ?nio eaoaoeU ia eaooaiYo eae iaynao ece?aao, ?oeiYo eae ieenYo ooi ieenu, ?ei anaeYo ooi iaaUei, o?ciao??ioi eyeeioo ia iyoao oai Uooni, c eieeeU eae ooioo aoi Uo?nc.
 
Oa nioeiyiea oioo ?anaeeU?ioi, oio ieeniy aUoio a?iae aiuiYia eae oea?U?ioi oi ?Uiu ?a?eio, oio iaaUeio aai oi oea?U?ioi a?iae oa a?uooaoc oi Yia a?’ oi Ueei.
 
Oi ?n?oi na?ea?i ?oanyaei an?oeaoae ?iey ?nio oa ??ou eae ooioo aoi, o?aaui aioeeny?ae oa eieeeaeU ?oanyaea, oi aaneeu an???ae ?ei i?nio a?’ oi aayoani na?ea?i. Oi iona?i –c ionU– a?iae eiiou ia oii a?Uiu eiau ?iey iaaaeyoani a?’ oii eUou, oa anaii? o?aaui aoea?a ia oi o?ia.
 
?Uiu a?’ oa iUoea Y?ioi aoi ieenYo ony?ao, oooco?nao, oa iUoea aai Y?ioi aeYoana, ?niooaoayiioae a?u iea iaianUic iiiia?iiYic oeanaaioeoee? ?io eaeoionaa? oa aeYoana, oa auioea oioo a?iae ieenU eae iooanU, uiiea ooi ?Uiu eae ooi eUou oaauie.
 
?ioi ooi aoeu, oa aUec a?u 20 uo 200 i., oneaon??ioi ?Uiu ooci Uiii ? ooc eUo?c, i iaaUeio ?nioeiU oeo ?Yonao, on?ia ieenU oUnea, eaneeiiaea? iaeUeea ee?.
 
A?iae uioueie, aaiiiyi a?u aoi-aoi aoaU eUea aaiiUaa, ? eUea aoi aaiiUaao iYoa oa e?eao aeaoaia?o, oaonUauiao ?io c eUea auieU oioo oaeae?iae ia iaenoU, ooneooU i?iaoa, oioo Yeeeao, i’ aooU oeae?iioi oa uie?eea oa oyeea ea iYiioi eieeciYia ?o?io ia o?Uoioi o’ aoaU eae ia aaioi oa ieenU, iaoU 9 i?iao ?an??io. Oa uie?eea oio ieeniy aUoio Y?ioi iUenio 0,02x0,06 ?eUoio, oio iaaUeio 0,04x0,12.
 
A?iae oUnea eieiU ooi Aeaa?i eae oanayiioae ia aeaeeU a??ooa ? ia oeoei?anUaaaa. Oi enYao oioo on?aaoae.
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω