Αρχική
Μεσογειακή διατροφή
Food news
Spirits news
Web links
Blogs
 
Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
Ψάρια του Αιγαίου
λίχνος, ο
ουρανοσκόπος ο τραχύς
uranoscopus scaber
οικ. ουρανοσκοπίδες
f. uranoscopidae
 
Αγγλικά: Star-gazer
Γαλλικά: Bœuf
 
FAO 185
Oii eYia eae eiyeei, a?iae i Eaeee?ioiio oio AneooioYec, iieU?ae ia oeo anUeaeiao.
 
I?eio: 20-30 ae.
 
?n?ia: eaooaiu ia Uo?na oo?aiaoa eae oeun?eao ece?aao.
 
Oi eaoUee iaaUei ia oeecnYo ?eUeao oai eueeaea ooc nU?c ?io oi aa??iioi oaonUauii. Oa iUoea an?oeiioae oceU eae eieoU?ioi ?nio oa ?Uiu, eae?o oi eYae eae oi a?eoociiieeu oio uiiia: oei?a? oii ionaiu. Oi oouia oio iaaUei eae aoneoiYii ?nio oa eUou, eeaeoou oa?iaoae o?aaui eUeaoi. Ooci ?Uiu Uenc, ooi anaa?eaeu a?eeUeoiia eae ?Uiu a?’ oi eunaeeeu ?oanyaei Y?ae Yia ?iionu aaeUee. Aoou aai a?iae uiuo oaniaeanu. Oa eunaeeeU ?oanyaea iaaUea ooa ooanU, oco nU?co iaeaeU, iayni oi ?n?oi ia 4 aeo?iao eae oi aayoani ?iey ?ei ieenu. Oa ieenU eieeeaeU ?oanyaea ooon?iioi o?aaui eUou a?’ oi eaoUee, c ionU a??oco ieen? eae ooniaaoe?.
 
Ie e??iie ?iyia ooci Uiii eae ooi aiynei oio aoeiy, ??iiioae ieueecnie iYoa, iuii oa iUoea oioo iYiioi Yiu eae eUea ouoi ?aoiyia a?’ oi oouia oioo iea ?c?o? aeaiiiauii oco eUou oeaauiao, iieU?ae oa oeioe?ee oa aueuia ?io eioieYoae anaU iao ooi ianu, iueeo ?ecoeUoae eaiYia oanUee, eU?iei aaneaUee, aii?aioi aeU?eaoa oi oouia eae oa eaoa??iioi.
 
O?Un?ioi ?ieei? ooa ianU iao. Oanayiioae ia a??ooa, ia ?anaaUaea, ?naeU?iioae ?nioi?? ooi iaoUneoia aeao? oa 2 oeecnU oioo aaeUeea ?un?o ia a?iae oaniaeanU ?eca?iioi Uoecia. Oi enYao oioo ?iey iuooeii.
Συνταγές:
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω