Αρχική
Μεσογειακή διατροφή
Food news
Spirits news
Web links
Blogs
 
Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
Ψάρια του Αιγαίου
μελανούρι, το
εμφανής η μελάνουρος
oblada melanura
οικ. σπαρίδες
f. sparidae
 
Αγγλικά: Saddled bream
Γαλλικά: Oblade
 
FAO 143
Ooaaaiayae ia oi o?Uni eae ia oi oanau e.U.
 
I?eio: 20-30 ae.
 
?n?ia: ooc nU?c aociieUooaii ? aociiaUea?i, aoci? ooa ?eaonU eae ooci eieeeU ia 10 ?an??io ?iey oeeYo, iaenioeYo anaiiYo aene?uiaonao. ?oai anae??aoae oi ?n?ia oio oeiona?iae ?nio oi eaoY eae aaey iaiaiaa?. Ooc n??a oco ionUo Y?ae iea ?eaoaeU iaync oaei?a, o?aaui eeaeoo? oa aa?ooe?ae aiUiaoa oa aoi Uo?nao ?ei ooaiYo.
 
Oi o?ia oio a?iae aneaoU oanay ooc iYoc, oa iUoea oio iaaUea ia aeUiaoni o?aaui oi ieou yoio oio eaoaeeiy, oi oouia oio eiiu ia ea?oU ?a?eea eae iuii ei?o?nao i?niooU ?un?o Ueea auioea.
 
Oa iaeaiiynea a?iae oooioUaa, ?iyia oa ianU eaeanU eae aaeaeU, oneaon??ioi eaoU ieenU ei?Uaea ooi aoeu oa aiiiyaao eae ooeeUaao eae eiioU oa anU?ioo oco aeo?o. Oa ?ei iaanU aiaaa?iioi ooii aonu, ooc ??ic oco eoiaoua?o aea? ?io o?a oi eyia. Oanayiioae ia ?anaaUaea eae a??ooa ? a?u ooaneUo, ia ani?ae eae iaeUana, ia oaeeU eae eeiynoioo oa ?ei ieenU. Oi enYao oioo ?iey iuooeii.
Συνταγές:
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω