Αρχική
Μεσογειακή διατροφή
Food news
Spirits news
Web links
Blogs
 
Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
Ψάρια του Αιγαίου
βλάχος, ο
πολυπρίων ο αμερικανός
polyprion americanum
οικ. σερρανίδες
f. serranidae
 
Αγγλικά: Stone bass
Γαλλικά: Cernier
 
FAO 115
EYaaoae eae ??aea, ooaaaiayae ia oc oo?na eae oi niou.
 
I?eio: ooUiae eae 1,50 i., aUnio eae 50 eeeU.
 
?n?ia: eaoao? iiieuiinoi ? aene?u?u ia aiyeao eeoneiu?Yo oeun?eao ooa ?eaonU, ooioo iaaUeioo anaeYo ooioo iYioo ?ei ?oeiYo.
 
Oi o?ia oio a?iae ?iionu, oi eaoUee ?an??io 1/3 oio iUenioo ia ?niaii?? ooi iYou?i, iUoea oceU ooci eino?, oouia ia oi eUou oaauie ?io ?niaiY?ae, ?a?eea ?a?aeU, auioea ?iey eiooanU oa ae?e? oaenU. Oa anaa?eaeU a?eeaeyiiaoa a?iae ooci Uenea, ooi yoio oui iaoe?i aieo?oiYia ia iea oeecn?, eieeUeeic ?niaii?? ?io eaoae?aae oa iyoc. Oa eY?ea a?iae ieenU, ?oeiU oa o??ia eoaiiaeaYo – oa eaeaooeiu ?oYie, ?Uiu a?u 100 eY?ea c ?eaonee? anaii?. Oi na?ea?i ?oanyaei a?iae iaeny, an???ae ia oeecnYo aaeaeuoYo aeo?iao, ie ??ou ooniaaoeaiYiao, iaeaeYo, oi aaneeu Y?ae 1-2 aeo?iao oeecnYo oeaeuoYo, Uieoao, c ionU ooniaaoeayae.
 
A?iae ?aonuoani, ?ae iiia?eeu oa eiooUeao eae o?ceeYo iaioo??ae iuii oa ieen? a?uooaoc a?’ oc oueeU oio aea ia eoica?oae.
 
Oanayaoae ia ?iionu ?anaaUae, ia oono? ?ni?Uioui oi eaeiea?ne, eae?o eae ia eeiynoioo eae eaeaoYo. A?iae oou?io ayeieio aea oioo oaniioiooaeUaao. Oi enYao oioo iuooeii eae Uoeiii.
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω