Αρχική
Μεσογειακή διατροφή
Food news
Spirits news
Web links
Blogs
 
Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
Ψάρια του Αιγαίου
σκιός, ο
ουμβρίνα η κρυσοφόρος
corvina nigra
και sciaena umbra
οικ. σκιανίδες
f. sciaenidae
 
Αγγλικά: Brown meagre
Γαλλικά: Corb
 
FAO 152
EYaaoae eae ioeeuo eae oeeeuo eae ?aioae?o, ooaaaiayae ia oii enaieu eae oi ioeieu?e.
 
I?eio: 60-70 ae.
 
?n?ia: iieoa? ?nio oi aoci?, Yiu a?’ oi ianu eae?o oioU oeiona?iae, anaa?eaeU a?eeaeyiiaoa ia iayni ?anee?nei, ?oanyaea eunaeeeU ?aeeu?nuia eae?o eae ionU.
 
O?ia ?eaoy, iUoea ooi eaoUee aneaoU oceU, oi ?n?oi ?oanyaei oco nU?co ia?uneoou, o?aaui oneauieeu ia 8 aeUieao oeecnYo, oi aayoani ooniaaoeayae eae ooia???ae, a??oco ooniaaoeaiYic ionU.
 
?ae ooci Uiii, eiioU ooeo aeoYo, a?iae oUne oco iy?oao. On?ae a?eaUaao, oeioe?eea ee?., aaiiU oci Uiieic, A?n?ec-IUc, o’ aoaU oio ?eYioi ooii aonu, a?iae aceaa? ?eaaeoiieeU.
 
Oanayaoae ia a??ooa eae a?u ooaneUo ia eaeai?ae ?un?o iieyae, oi eaeyoani aueuia aea oi oeeu a?iae oa iyaea. Oi enYao oio iuooeii, aeeU eao?oani a?u oi ioeieu?e.
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω