Αρχική
Μεσογειακή διατροφή
Food news
Spirits news
Web links
Blogs
 
Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
Ψάρια του Αιγαίου
χριστόψαρο, το
ζευς ο σιδηρουργός
zeus faber
οικ. ζεΐδες
f. zeidae
 
Αγγλικά: John Dory
Γαλλικά: Saint-Pierre
 
FAO 98
EYaaoae eae oai?eYnio eae nYoioea.
 
I?eio: ooUiae oa 60 ae.
 
?n?ia: aene?i?nUoeii ia iea iaaUec aiyea iaync ooi eYioni eae ooa aoi ?eaonU.*
 
Oi o?ia oio a?iae eiiouoanai ooi?eaoiYii, ia ieenU, ona?eU eY?ea. Oi eaoUee iaaUei eae iaaUea o?aaui ooci einoo? iUoea. Oi oouia eeaeoou oa?iaoae eaiiieeu, aoneoou ?nio oa eUou, aeeU a?iaoae ?ae?nei eae ?niaeoa?iaoae ?iey ai?nuo uoai o’ aii?iae. Ooeo oeaauiao eae ooii ionai?oei Y?ae ?iey ieenU auioea oonuiYia, o?aaui a?aeU uoai o’ aaa??aeo. Oi ?n?oi ?oanyaei oco nU?co Y?ae 10 oeecnYo, aaeaeuoYo aeo?iao ?io oce?iioi, iieU?ioi ia ea?oYo eana?ao, oi aayoani a?iae ooiY?aea oio ?n?oio eae?o eae oa aoi aaneeU, uea iaeaeU, aieo?oiYia ooc aUoc ia iooanU aaniaoeeU eueeaea oai eanoeU. Oa eunaeeeU ieenU, oa eieeeaeU ooon?iioi ?ei i?nio eae a?iae ?iey iaeneU, ia?aniiyi e?ai oi ?n?oi aaneeu. C ionU ooniaaoe?. Iceoee? eyooc aia?ooaiYic.
 
Oa ?neoouoana aaiiiyi oi eaeiea?ne eae o’ aoaU oioo a?iae ?eaaeoiieeU. A?iae oUne oio aoeiy, eaoieea? oa o?iany?ea eeaUaea ? ?uiYii ooci Uiii ia oi ?eaonu, on?ae ieenU oUnea, iaeUeea ee?. Oa ?ecoeU?ae ?nioa?oeeU ia aeU?eaoi aiie?ou oouia eae oa ?Uooae iaoieeU ieueecna.
 
O?Un?ioi aneaoU eae ooi Aeaa?i, oanayiioae ia aiaiuonaoao eae Ueea a??ooa. Oi enYao oioo iuooeii.
 
* EaoU oi enyei, ie aoi aiyeao a?ioo??iioi oa aU?ooea oio ?neooiy ?io Y?eaoa oi oUne, Ueiooa oi aiaacou oio eae oi eo??ecea, oi iaiUneia ooc eUeaooa, Yooe aicaiyi eae o’ uiiiU oio. I?a ?anaeeaa? Y?ae oii ?aei ?Yoni ia ?eUiae oi oUne, ae’ aoou eae o’ uiiia ooa aaeeeeU a?iae Saint-Pierre.
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω