Τα αρώματα της ψυχής μας
6.12.2008 
?iyia oa iea a?i?? ?io iao a?eaUeeae oc aeaeuocoa oui ioi?i oco. Eoeeioiniyia iYoa oa iea ?oeiieaoieeciYic ?uec eae ?ncoeii?ieiyia oa iYoa ia?ee?o iaoaoinUo, u?io oa ?nao ae?i?o c aaayocoa ia oioo ooiaien??ioo iao ?ieeYo oinYo «?eca?iae» oci uoonco? iao.

 
Aoo? c a??eaoc ?niYn?aoae a?u oc a?a oui anuiUoui. A?u oa aaneU eau de parfums, ?io a?iae aeaoUeecea aea ?nueiYo ?nao ia iYoc eaniienao?a oioo ??eioo 17°C oio iaoiaaeaeiy iao ?aei?ia.

 
EUiu Yeeecoc oa ueioo eae ueao ?io aaaeU?ioi ?Uiu oioo i?ioeUeea ia oa an?iaoa oaeaooa?ao aoiaa?ao: «Oi Unuia aea ia a?iae eiiou oineYoae aeaeneoeeU». Ea ?nY?ae ia aioeeaiaaiuiaooa oci ayna oio. Ia a?iae iea o?uiiea eU?ieui ooiaoaoi?i eae ia ?nieaea? iea ooeaiea?a a?oecoc. Onooanuocoao, aeoecoeaoiiy, ?uioUieao, onaoeUaao, aai Y?ae ociao?a. OoUiae ia ici «ioneeU?ae» oeo iuoao oio. OoUiae ia ic iao ?i?aioi ie ?oii? oio.

                                            
Serge Lutens Les Parfums de  Rosine


Oa an?iaoa aeonU?ioi oci oo?ioyieao? iao, ieeUia aea u,oe ??oaia, aea u,oe eYeioia ia ae?oioia ooi iYeeii. A?iae acieiona?ao ?iayiaoio aea oci oo??. Acieionaiyioae aea ia aniciayoioi oci iiinoeU, oii aeoecoeaoiu, oci aoai?a, oc ?anU, oi iooo?nei. Oa an?iaoa a?iiioae aiUiicoc, aaiiUia aeeuiao eae ?nieaeiyi ooiaeoe?iaoa. Iaoce?iioi, eaoaoiU?ioi, a?eo?eaioae, oieiUia, ouiU?ioi, oeeon??ioi. Oa an?iaoa a?iiioae c oaoouocoa oio aYniaoio. ?iyia a?u oci a?eaani?aa eae aiaa?aioi oa iciyiaoU oco, oai iea Ueec ae?ooa oio o?iaoio. Iuoao, aUoco einoo?o, c eanaeU oio an?iaoio, ooioui?ao aoa?neaooui ooooaoee?i eae c ooiUiococ oco oyoco ia oc ?cia?a ? oci oa?iieia?a a?iae oi ?ei o?ii a?ioYeaoia. ?ia Unuia a?iae ?iey?niic Ynaoia, acieionaee? Yeonaoc, ieeiiiiee? a?Yiaooc, aeiic?aiee? ayiaic, a?eU ?ieioee? a?eeia?.

 
Dzing!_100ml Miller Harris Eau de Toilette Coeur de Fleur


Aea ia a?iae ?niou?ee? ai?aen?a, aeieioe?ooa oa iiii?Uoea oui anuiaoi?ie?i Yooe u?uo oa ?aneanUoioi ooioo ?nioaeiuiaiioo ou?ioo oio aeaaeeoyio. C a?eeia? oui aeaoeyioaui a?iae aiaaeeoee? aea oi oyi?ai oui anuiUoui ?io o?Un?ae aynu iao: 


http://www.les-parfums-de-rosine.com

http://www.diptyqueparis.com

http://www.parfums-serge-lutens.com

http://www.editionsdeparfums.com

http://www.lessenteurs.com

 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Κάτι ελληνικό ανασταίνει το glamour
› 
Ελληνική μόδα τώρα!
› 
Balkan Fashion
› 
Αναμνήσεις από το σπίτι των σβησμένων αποτσίγαρων
› 
Κάτω οι τάσεις, ζήτω «εμείς»!
© ΙΣΤΟΣ 2020
Έφη Φαλίδα
«Ooioo ayoeieioo eaeniyo oco o?an?ecniouncoco, oco ?aeeaoiYico eaoaiUeuoco eae oco eaoaea?aao oui eiauoo?ui, oi iuii ?io iao o??ae a?iae c a??aiuoc oco eaoUooao?o iao» a?euoa c ?oc Oae?aa, aciioeianUoio ooci aocian?aa OA IAA.
« Bloggers