Ανασχηματισμός και λήθη
7.1.2009 - 6:31:52 PM 


Δεν θυμάμαι κανέναν από τους δεκάδες ανασχηματισμών που συνέπεσαν με τον έλλογο βίο μου. Δεν θυμάμαι παρομοίως, καμία παραδοσιακή συνταγή. Μουσακά. Ιμάμι. Ποτέ. Γιά να τα φτιάξω, ανοίγω σημειώσεις και μαγειρικές.Ενώ το γιαουρτλού, αξέχαστο. Κάθε σορμπεδάκι, επίσης.Το βλέμμα ανασχηματισμένου όντος, δεν το συζητώ: ανεπανάληπτο.
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Φαναριέρα
› 
Το αρμένισμα
› 
Τhe end
› 
Αποφύγετε τις υποσχέσεις
› 
Το ελληνικό Κατύν
© ΙΣΤΟΣ 2022
Πάνος Θεοδωρίδης
Ο Πάνος Θεοδωρίδης (1948-2016) είναι συγγραφέας.
« Bloggers