Θύμηση κι επιθυμία
14.4.2009 - 4:33:26 PM 
Πλησιάζοντας  ο πασχασμός, εδώ και αρκετά χρόνια, πάντως και τότε το Εθνικό Χρέος ήταν τριψήφιο, ελκύομαι από την προοπτική να συγγράψω ένα μικρό κείμενο με χαρακτήρα επιφυλλίδας της πρώτης αθηναϊκής σχολής. Το πράττω κάθε χρόνο ,αλλά συντρίβομαι. Η σύγκριση με τα αρχαία πρότυπα είναι συντριπτική. Οσο η Ιθάκη, ξεύρετε ποιού,διαλύει εκείνο το στιχηρό που ο ήρωάς του θέλει να πάει στο Παρίσι, προφανώς υπο τον πασχασμό του  Ορέστη Λάσκου.

Γλυκύτατος έρρεε ο βαθύχρους σκοπελίτης ήδη ανανεώσας τον λάρυγγα του γερο-Μαστραπά εις πλείστας όσας του βίου κλυδωνίας.Κορυφαίως δε ότε συνάντησεν την Λάμιαν την Μπόσκω, τέρας μορφώσεως και εμφανίσεως,κρύπτουσα εαυτήν υπό την φιλύραν του Φιλιππότου.

Ευτυχώς ο πασχασμός διαρκεί ένα τριήμερο και προλαβαίνουμε να ξύσουμε λίγο τον τραχύ  κατάδεσμο με τις κατάρες και τις ευχές της άνοιξης...
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Οι ποιηταί της εξέδρας
› 
Αποφύγετε τις υποσχέσεις
› 
Επιστολή περί σύναξης
› 
O Στάχταρης
› 
Η «βρόμικη» ανακύκλωση
© ΙΣΤΟΣ 2021
Πάνος Θεοδωρίδης
Ο Πάνος Θεοδωρίδης (1948-2016) είναι συγγραφέας.
« Bloggers