Αι γεύσεις των μεσαιώνων
14.8.2009 - 9:49:03 AM 


Γερμανίδα εισαγγελεύς (επί της ράχεος του κήτους,με πεπέλο,τζουγκράνα,και κλιμακτήριον σύνεργον) θεωρούσα ότι τιμώρησε τον Χριστοφοράκον.
 Permalink 
« Homefood
Αρχείο
Δημοφιλή
› 
Τα αετώματα
› 
Παγωνιέρα
› 
Καπάνι και τα πέριξ
› 
Φοκάτσα γιά οδοιπόρους
› 
Ρίμες
© ΙΣΤΟΣ 2020
Πάνος Θεοδωρίδης
Ο Πάνος Θεοδωρίδης (1948-2016) είναι συγγραφέας.
« Bloggers