Αρχική
Μεσογειακή διατροφή
Food news
Spirits news
Web links
Blogs
 
Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
Ψάρια του Αιγαίου
μπακαλιάρος, ο
μερλούκιος ο γνήσιος
merluccius merluccius
οικ. γαδίδες
f. gadidae
 
Αγγλικά: Hake
Γαλλικά: Merlu
 
FAO 81
Ooaaaiayae ia oioo iaaUeioo i?aeaeeUnioo oio Aoeaioeeiy.
 
I?eio: ?an??io 0,80.
 
?n?ia: ooa?oeU eae eU?uo eaooai? nU?c, eaoe? eieeeU, ?eaonee? anaii? eaoaoeU. Ie an?a?ie iiuia?ai uiioo oioo i?aeaeeUnioo aooiyo a?u oc oeiyna ooa?oeU oaei?a ooc nU?c u?uo oio aauaUnio.
 
Oi o?ia oioo a?iae ooaiuiaeni, oa eY?ea ieenU eae ooniaaoeU, Y?ae iuii 2 ?oanyaea ooc nU?c, ai? ie iaaUeie Y?ioi 3. Oi ?n?oi a?iae oi 1/4 oa iUenio a?’ oi aayoani, eae?o eae oi aaneeu. Oa eieeeaeU ooon?iioi ?ei i?niooU a?’ oa eunaeeeU. Oco ionUo, c ionU oio aceaa?, iaaUec ee c Uenea oco ?oea, o?aaui eioo?. ?ea oa ?oanyaea a?iae iaeaeU –iaeaei?oanyaeio e?eyo. Oi eUou oaauie oio ?ei iaeny, aai Y?ae aYie, ooi oouia oio oeeoiYii aaeaeU, a?iae oUne oaneioUai.
 
Ie i?aeaeeUnie ?ioi ooi ?Yeaaio eae oa aneaoU iYona aUeio, on?ia ieenuoana oUnea, iaeUeea eae eaneeiiaea?. Aaiiiyi o’ aoaU oioo eieoi??ioao oci Uiieic, i eceoeuo i?ina? ia aaii?oae ?Uiu a?u 2.000.000 aoaU oa iea aYiia eae ?eYioi uo oci ?na ?io ea oeUoioi ooii aonu.
 
Oanayaoae ooa ianU iao ia ?anaaUaea eae ic?aiuonaoao. Oi enYao oio ?inoaooeeu eae iuooeii.
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω