Αρχική
Μεσογειακή διατροφή
Food news
Spirits news
Web links
Blogs
 
Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή
Ψάρια του Αιγαίου
σαρδέλα, η
σαρδίνη η πιλτσάρδειος
sardina pilchardus
οικ. κλυπεΐδες
f. clupeidae
 
Αγγλικά: Pilchard
Γαλλικά: Sardine
 
FAO 56
Ooaaaiayae ia oc nYaaa ?io a?iae ?iey o?Uiea ooc Iaouaaei.
 
I?eio: 10-20 ae.
 
?n?ia: nU?c aene?i?nUoeic, eieeeU ?ei aiie?o? ia iea oaei?a eU?uo ?ei oeiyna aaeU?ea ooa ?eaonU.
 
Oi o?ia oco a?iae ooi?eaoiYii, oa eY?ea ooniaaoeU eae iaaUea, c ?eaonee? anaii? a?’ oa anaa?eaeU a?eeaeyiiaoa uo oc aUoc oco ionUo ?eUiae ?an??io 30 eY?ea. Oi iiiaaeeu na?ea?i ?oanyaei an???ae ?ei i?nio a?’ oi ?n?oi eieeeaeu, c ionU ae?aeuo?. Oa iUoea iaaUea ia ?iionu, eUeaoi aeYoani, oi oouia eiiu, ?nio oa eUou.
 
C oanaYea aaiiU IiYianei uo A?n?eei eae IUei, o’ aoaU oco ?eYioi ooci a?eoUiaea ia oi ?eaaeoui.
 
O?Un?ioi ?ieeYo ooa ianU iao, oeo eoicaiyi oa iaaaeyoana oUnea eae oeo aaeao??ioi u?uo eieoi?iyia ei?aaeaooU ooii aonu. Oanayiioae oci Uiieic uo oii Ieo?anei, oi enYao oioo ?iey iuooeii, ia eueeaea iaeaeU, oa ?ieeU iYnc oeo ?aoo?iioia.
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω